facebooktwitteryoutube
in Urheilu - 25 Nov, 2019
by admin - no comments
Opi elvytystaidot

Elvytyksellä viitataan usein painelu-puhallus elvytykseen eli PPE:hen, joka on yksi tyypillisimmistä elottoman henkilön ensiapumuodoista. PPE:n tarkoituksena on varmistaa riittävä verenkierto- ja aivojen hapen saanti siihen asti, että sydän saadaan käynnistettyä muilla keinoilla. Itse PPE ei todennäköisesti riitä käynnistämään pysähtynyttä sydäntä. Jokaisen on kuitenkin tärkeä opetella PPE:tä ja muita ensiaputaitoja, jotta pystyy tarvittaessa hätätilanteen sattuessa toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla. Tutkimukset osoittavat myös, että PPE:stä ei ole haittaa, vaikka kyseessä ei olisikaan elvytystä vaativa hätätilanne. Elvytystilanteita voi teoreettisesti ajatellen tulla vastaan missä tahansa, mutta toisinaan niitä tapahtuu paikoissa, joissa on runsaasti ihmisiä samassa paikassa, kuten esimerkiksi suuret yleisötapahtumat tai erilaiset urheilukilpailut.

Minkälaisia elvytystilanteita urheilukisoissa voi sattua?

Elvytystilanteita saattaa tulla vastaan erityisesti sellaisissa urheilukisoissa, jotka ovat avoimia kaikille osallistujille. Tällaisia ovat esimerkiksi suurmaratonit, joita järjestetään useita vuodessa eri paikoissa. Varsinkin kuuma sää lisää riskiä lämpöhalvaukselle ja nestehukalle. Suurin osa tapauksista ei onneksi johda sydämenpysähdykseen, mutta toisinaan näitäkin tilanteita sattuu, ja silloin on tärkeää, että paikalla olijat ovat ensiaputaitoisia. Ensiaputaidot eivät rajoitu pelkästään PPE:hen, vaan taitava auttaja osaa hoitaa myös esimerkiksi erilaisissa revähdyksissä, kaatumisten aiheuttamissa vammoissa ja äkillisissä sairastumisissa. Ensiaputaitojaan voi kehittää ja hyviä ensiaputarvikkeita voi hankkia esimerkiksi osoitteesta ensiaputarvike.fi. Tarvikkeet tarjoavat myös mahdollisuuden taitojen oppimiseen ja harjoitteluun. Kun ensiaputaitoja ja elvytystä harjoittelee säännöllisesti, on oikeassa tilanteessa toimiminen huomattavasti helpompaa.

Miten kehittää ensiapu- ja elvytystaitoja?

Omien elvytystaitojen harjoittelu voi tuntua epäolennaiselta ja toisinaan vaikealtakin, sillä harjoituspaikkoja taitojen ylläpitämiseen voi olla hankala löytää. Esimerkiksi urheilutapahtumissa järjestäjien on kuitenkin pidettävä taitonsa ja tietonsa ajan tasalla. On tärkeää, että järjestäjät esimerkiksi opettelevat tunnistamaan erilaiset elvytystä vaativat tilanteet ja osaavat toimia niissä hetken vaatimalla tavalla. Tilanteita voi harjoitella esimerkiksi ryhmässä etukäteen, niin että rutiini tekemiseen vahvistuu, eikä oikeassa tilanteessa iske paniikki. Elvytystä varten on olemassa myös erilaisia elvytysnukkeja, joiden avulla on mahdollista harjoitella painelu- ja puhallustekniikkaa. Osa nukeista on rakennettu niin, että ne antavat suoraa palautetta harjoittelun onnistumisesta esimerkiksi äänimerkein, kun taas osa ovat passiivisia ja vaativat osaavat opettajan.